دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی گیلان،پروانه بهره برداری کلینیک،علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
موفقیت دانشکده دندانپزشکی گیلان در کسب پروانه بهره برداری کلینیک 13 اردیبهشت 1401
پس از گذشت ۲۶ سال

موفقیت دانشکده دندانپزشکی گیلان در کسب پروانه بهره برداری کلینیک

صفیر گیلان؛دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان پس از گذشت ۲۶ سال، موفق به کسب پروانه بهره برداری کلینیک شد.