دهیاران،دهیاران ساخت و سازهای غیر مجاز، غیر مجاز Archives - صفیر گیلان
دهیاران ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند 31 فروردین 1401
سرپرست فرمانداری صومعه سرا؛

دهیاران ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند

سرپرست فرمانداری صومعه سرا گفت:جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز نیازمند هم افزایی بیشتر است ،دهیاران ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند