دهیاران،شهرستان رضوانشهر، فیبر نوری منازلFTTH Archives - صفیر گیلان
بازدید میدانی و هماهنگی با بخشدار و دهیاران برای اجرای پروژه فیبر نوری منازلFTTH روستای کیش خاله سر و روستاهای همجوارشهرستان رضوانشهر 22 مهر 1402
معاون تجاری و امور مشتریان مخابرات گیلان؛

بازدید میدانی و هماهنگی با بخشدار و دهیاران برای اجرای پروژه فیبر نوری منازلFTTH روستای کیش خاله سر و روستاهای همجوارشهرستان رضوانشهر

معاون تجاری و امور مشتریان به همراه رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان با حضور در شهرستان رضوانشهر و با بخشدار پره سر و جمعی از دهیاران روستاهای کیش خاله سر، گیسوم و روستاهای همجوار برای اجرای پروژه فیبر نوری از منطقه روستایی بازدید و از نزدیک جهت اجرا و اقدامات پروژه، نواقص و مشکلات را بررسی نمود.