دوبخشر شفت،بوسه، آسفالت، شهید صبحی دوبخشر ،دوبخشر Archives - صفیر گیلان
از بوسه بر دستان پدر شهید تا بازدید از اجرای عملیات آسفالت کوچه شهید صبحی دوبخشر 12 دی 1401
یک روز کاری سرپرست فرمانداری شفت:

از بوسه بر دستان پدر شهید تا بازدید از اجرای عملیات آسفالت کوچه شهید صبحی دوبخشر

سرپرست فرمانداری شفت از اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت کوچه شهید صبحی واقع در روستای دوبخشر بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت بازدید به عمل آورد.