دولت سیزدهم،فوق العاده خاص ،کارکنان قوه قضائیه،قوه قضاییه،کاظم دلخوش اباتری،مجلس شورای اسلامی،مجلس یازدهم Archives - صفیر گیلان
نامه دولت باعث رای ندادن نمایندگان به “طرح فوق‌ العاده خاص کارکنان قوه قضائیه” شد 21 دی 1400
دلخوش خبر داد؛

نامه دولت باعث رای ندادن نمایندگان به “طرح فوق‌ العاده خاص کارکنان قوه قضائیه” شد

صفیر گیلان؛سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارجاع دوباره طرح فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.