دولت سیزدهم، اسدالله عباسی،ریاست جمهوری،استانداری گیلان،دانشگاه آزاد گیلان Archives - صفیر گیلان
۴ گزینه‌ پیشنهادی بومی دیگر برای استانداری گیلان 14 شهریور 1400
آخرین شنیده ها از گوشه و کنار فضای سیاسی استان

۴ گزینه‌ پیشنهادی بومی دیگر برای استانداری گیلان

شواهد از مطرح شدن چند گزینه جدی و بومی برای تصدی استانداری گیلان در دولت سیزدهم دارد و دیارمیرزا در این گزارش به معرفی گزینه ها می پردازد.