دولت شهید رییسی،رفع ضعف ولتاژ برق ،جشنواره ها،صنوبر،میرزا کوچک جنگلی،جلسه شورای اداری شهرستان صومعه سرا Archives - صفیر گیلان
رفع ضعف ولتاژ برق شهرستان با اعتبار ۱۹۲میلیارد تومانی در دولت شهید رئیسی/صومعه سرا شهرستان جشنواره ها با ثبت ۱۲رویداد فرهنگی اجتماعی است 26 خرداد 1403
فرماندار صومعه‌سرا در اولین جلسه شورای اداری ،

رفع ضعف ولتاژ برق شهرستان با اعتبار ۱۹۲میلیارد تومانی در دولت شهید رئیسی/صومعه سرا شهرستان جشنواره ها با ثبت ۱۲رویداد فرهنگی اجتماعی است

صفیر گیلان/فرماندار صومعه سرا  را شهرستان جشنواره ها خواند و گفت ؛ ثبت ۱۲رویدا با برگزاری ۱۲نوع تولید باعث شده تا شهرستان مقام اول را در جشنواره در کشور  بدست بیاورد