دکترمصطفی گل شکن،دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،منابع انسانی Archives - صفیر گیلان
برگزاری نشست تجلیل از کارکنان حوزه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 26 فروردین 1403
با حضور گل شکن،

برگزاری نشست تجلیل از کارکنان حوزه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

صفیرگیلان/نشست تجلیل از کارکنان حوزه منابع انسانی دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، برگزار شد