دکتر آبتین حیدرزاده،خدمات جامع سلامت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مراکز خدمات جامع سلامت فومن Archives - صفیر گیلان
روند ارائه خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت فومن بررسی شد 28 دی 1400
با حضور دکتر آبتین حیدرزاده

روند ارائه خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت فومن بررسی شد

صفیر گیلان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی بازدیدی سرزده، روند ارائه خدمات در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان فومن را مورد بررسی قرار داد .