دکتر آبتین حیدرزاده،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،واکسیناسیون ،کووید ۱۹ Archives - صفیر گیلان
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ مطلوب است 15 شهریور 1400
معاون بهداشت وزارت بهداشت ؛

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ مطلوب است

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اعلام رضایت از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان در واکسیناسیون کووید ۱۹ گفت: عملکرد گیلان در حوزه واکسیناسیون مثبت و مطلوب است.