دکتر آبتین حیدرزاده،واکسیناسیون،واکسن،ماسک، Archives - صفیر گیلان
واکسن زده ها ماسک را برندارند/ واکسیناسیون ۸ درصد گیلانی ها 08 خرداد 1400
معاون علوم پزشکی گیلان:

واکسن زده ها ماسک را برندارند/ واکسیناسیون ۸ درصد گیلانی ها

معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به فرارسیدن تعطیلات احتمال ورود مسافران به گیلان، اضافه کرد: از تماس با مسافرانی که به گیلان می آیند خودداری کنید و حتما ماسک بزنید.