دکتر آبتین حیدرزاده،واکسیناسیون کرونا،کرونا، شهرستان های گیلان قرمز، Archives - صفیر گیلان
نیمی از شهرستان های گیلان قرمز هستند 11 اردیبهشت 1400
معاون علوم پزشکی گیلان عنوان کرد

نیمی از شهرستان های گیلان قرمز هستند

 معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به بستری ۷۲۰ بیماری کرونایی در استان، گفت: وضعیت کرونایی استان بین قرمز و نارنجی است و نیمی از شهرستان ها قرمز هستند.