دکتر آبتین حیدرزاده، دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان،شیوع ویروس دلتا ،زنگ خطر، گیلان، اصناف، Archives - صفیر گیلان
زنگ خطر شیوع ویروس دلتا در گیلان به صدا در آورد/عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف 20 تیر 1400

زنگ خطر شیوع ویروس دلتا در گیلان به صدا در آورد/عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط اصناف

صفیر گیلان،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان گیلان گفت: محدودیتهای شغلی باید به طور جدی در گیلان اعمال شود