دکتر آبتین حیدرزاده ،واکسیناسیون،خانه،شیوع امیکرون،کووید Archives - صفیر گیلان
برای پیشگیری از شیوع امیکرون، مردم برای اقدامات ضروری از خانه خارج شوند 12 بهمن 1400
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان هشدار داد:

برای پیشگیری از شیوع امیکرون، مردم برای اقدامات ضروری از خانه خارج شوند

صفیر گیلان؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شیوع امیکرون در کشور و استان از مردم خواست صرفا” برای اقدامات ضروری از خانه خارج شوند تا موج جدید کرونا در زمان کوتاهتری به پایان خود برسد.