دکتر آبتین حیدرزاده - کرونا- عروسی تا عزا-گیلان Archives - صفیر گیلان
از عروسی تا عزا، کرونا در کمین گیلانیان 28 آبان 1399

از عروسی تا عزا، کرونا در کمین گیلانیان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشارکت و همراهی مردم را در کنترل و مقابله با کرونا، بسیار مثمر ثمر عنوان کرد.