دکتر آبتین حیدر زاده-پلمب - کرونا - استان گیلان-واحد صنفی- Archives - صفیر گیلان
پلمب بیش از یک هزار واحد صنفی متخلف در استان گیلان 26 آذر 1399

پلمب بیش از یک هزار واحد صنفی متخلف در استان گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از پلمب بیش از یک هزار و ۳۴۳ واحد صنفی متخلف در سطح استان گیلان خبر داد.