دکتر ابراهیمی،معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، درمانگاه تخصصی لاهیجان ، پلی کلینیک تخصصی Archives - صفیر گیلان
با موافقت معاونت درمان سازمان درمانگاه تامین اجتماعی لاهیجان به پلی کلینیک ارتقاء پیدا نمود 11 اردیبهشت 1401
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان،

با موافقت معاونت درمان سازمان درمانگاه تامین اجتماعی لاهیجان به پلی کلینیک ارتقاء پیدا نمود

مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان،اشاره به قدمت بالای ساختمان درمانگاه لاهیجان گفت: با مصوبه هیات مدیره سازمان و تامین اعتبار برای احداث ساختمانی جدید و درخور شان بیمه شدگان و مردم لاهیجان به زودی این مرکز برای بهربرداری تجهیز خواهد شد