دکتر ارسلان زارع،شوراها، روز ملی شوراها، انتخابات،مشارکت عمومی، Archives - صفیر گیلان
شوراها، زمینه‌ساز گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی هستند/لزوم حضور آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات و انتخاب افراد کارآمد و متخصص 11 اردیبهشت 1400
در نشست با شماری از اعضای شوراهای اسلامی گیلان

شوراها، زمینه‌ساز گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی هستند/لزوم حضور آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات و انتخاب افراد کارآمد و متخصص

استاندار گیلان شوراها را زمینه‌ساز گسترش مشارکت عمومی در فعالیت‌های اجتماعی به‌منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به شهروندان دانست و تاکید کرد که در مقطع زمانی کنونی، باید شوراهای روستایی، تعامل بیشتری برای اجرای صحیح برنامه‌های مدیریت کم آبی در استان داشته باشند.