دکتر ارسلان سالاری، روز جهانی کارگر،رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،کرونا Archives - صفیر گیلان
پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بمناسبت روز جهانی کارگر؛ 11 اردیبهشت 1401
قدردانی از نیروهای  خدماتی زحمتکش حوزه سلامت،

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بمناسبت روز جهانی کارگر؛

صفیر گیلان؛جامعه خدماتی و کارگری در بحران همه گیری کرونا نیز دوشادوش کادر بهداشت و درمان و مدافعان سلامت، بی وقفه و بدون هیچ چشمداشتی، نقش آفرینی کردند که جای بسی تقدیر دارد.