دکتر ارسلان سالاری-دانشگاه علوم پزشکی گیلان-کلینیک ویژه-مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید سرزده از پروژه کلینیک ویژه و بخش‌های درمانی مرکز دانشگاهی الزهرا(س) رشت 03 اسفند 1399
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،

بازدید سرزده از پروژه کلینیک ویژه و بخش‌های درمانی مرکز دانشگاهی الزهرا(س) رشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان پس از بازدید میدانی از محل پروژه در دست احداث کلینیک ویژه الزهرا(س)، به بخش‌های پذیرش و اورژانس این مرکز آموزشی و درمانی نیز سرکشی کرد.