دکتر اسدالله عباسی،استاندار گیلان،حمیدرضا امام پناهی،فرمانداری شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
امام پناهی سرپرست فرمانداری رشت شد 27 آذر 1400
با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان؛

امام پناهی سرپرست فرمانداری رشت شد

صفیر گیلان؛با صدور حکمی از سوی دکتر عباسی استاندار گیلان؛ حمیدرضا امام پناهی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد.