دکتر اسدالله عباسی،دکتر اسدالله عباسی،سفر رئیس جمهوری به گیلان Archives - صفیر گیلان
اختصاص ۶۳۵ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهوری به گیلان در مرحله نخست 05 اسفند 1400
در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیلان؛

اختصاص ۶۳۵ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهوری به گیلان در مرحله نخست

صفیر گیلان؛استاندار گیلان با تکلیف به مدیران برای اهتمام جدی در جذب سریع اعتبارات، از اختصاص ۶۳۵ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهوری به گیلان در مرحله نخست خبر داد و تأکید کرد که تکمیل پروژه های توسعه ای ، به صورت جدی پیگیری شود.