دکتر اسماعیل نورصالحی،جوانی جمعیت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،جمعیت Archives - صفیر گیلان
بقا و پویایی گیلان به جوانی جمعیت و رشد نرخ باروری استان وابسته است 08 تیر 1401
دکتر اسماعیل نورصالحی

بقا و پویایی گیلان به جوانی جمعیت و رشد نرخ باروری استان وابسته است

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر آگاهی بخشی نسبت به بحران جمعیتی گیلان ، اعلام کرد: بقا و پویایی گیلان به جوانی جمعیت و رشد نرخ باروری استان وابسته است.