دکتر افشین شفقی،،حیدرعلی بالو ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
«افشین شفقی» سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد 27 مهر 1401
طی حکمی از سوی حیدرعلی بالو؛

«افشین شفقی» سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر افشین شفقی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه، منصوب شد.