دکتر انوش دهنادی مقدم،شیوع سویه امیکرون، کرونا در گیلان،عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی Archives - صفیر گیلان
شیوع سویه امیکرون کرونا در گیلان به دلیل عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 19 بهمن 1400
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛

شیوع سویه امیکرون کرونا در گیلان به دلیل عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

صفیر گیلان؛دکتر انوش دهنادی مقدم دلیل شیوع سویه امیکرون کرونا در گیلان را عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی عنوان کرد.