دکتر انوش دهنادی مقدم، انتخابات نظام پزشکی گیلان،داوطلب، Archives - صفیر گیلان
شمارش معکوس برای رقابت بیش از ۲۰۰ داوطلب در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گیلان 21 تیر 1400
دکتر انوش دهنادی مقدم خبر داد،

شمارش معکوس برای رقابت بیش از ۲۰۰ داوطلب در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گیلان

رییس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی استان گیلان، از رقابت بیش از ۲۰۰ داوطلب در هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گیلان خبر داد.