دکتر بهار پوررضا- کووید - سرماخوردگی -اداره کل بهزیستی استان گیلان-کووید -۱۹-کرونا- Archives - صفیر گیلان
تا وقتی کووید هست … چیزی به نام سرماخوردگی معمولی نداریم … 30 دی 1399

تا وقتی کووید هست … چیزی به نام سرماخوردگی معمولی نداریم …

صفیر گیلان؛کووید می تواند علایم بسیاری از بیماری های واگیر و غیر واگیر را تقلید کند … پس تا وقتی در پاندمی کووید بسر می بریم ، در برخورد با اغلب ناخوش احوالی ها اول به کووید فکر می کنیم مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در شرایطی که استانهای شمالی کشور بر خلاف سایر […]