دکتر بهروز رحیمی،تامینِ مالیِ،معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،فوق العاده خاص کارکنان،وزارت بهداشت Archives - صفیر گیلان
لزوم تامینِ مالیِ برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت 03 اسفند 1400
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تاکید کرد:

لزوم تامینِ مالیِ برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت

صفیر گیلان؛معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم تامین مالی به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت، گفت: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه کشور در این زمینه همراهی کرده و بار مالی ناشی از برقراری فوق العاده خاص کارکنان را تامین کند.