دکتر حاتم زاده، استان گیلان ،ثبت ، محصول فناورانه ،دانش بنیان ، سامانه "جان Archives - صفیر گیلان
سطح عالی برای استان گیلان با ثبت ۲۱۰ محصول فناورانه و دانش بنیان در سامانه “جان 01 بهمن 1402
دکتر حاتم زاده در اختتامیه رویداد استارت آپی سرآمدان شاهد و ایثارگر گیلان،

سطح عالی برای استان گیلان با ثبت ۲۱۰ محصول فناورانه و دانش بنیان در سامانه “جان

صفیر گیلان/رئیس پارک علم و فناوری گیلان با اشاره به رتبه و سطح عالی پارک علم و فناوری گیلان در کشور اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به تنوع محصولات فناورانه و دانش بنیان در زمینه های مختلف؛ پارک علم و فناوری گیلان رتبه دوم کشور را دارد