دکتر حسین ابراهیمی،تامین اجتماعی گیلان،مراکز درمان تامین اجتماعی گیلان،نظرسنجی Archives - صفیر گیلان
باید به مسئله درمان کارگران توجه ویژه داشته باشیم 25 تیر 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان

باید به مسئله درمان کارگران توجه ویژه داشته باشیم

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان در نشستی که به مناسبت هفته تامین اجتماعی با ایزدی، دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، خوالگر، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای کار استان و اعضای خانه کارگر داشت از اقدامات جهت افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی دراستان و احداث درمانگاه در شهرستانهای فاقد مراکز درمانی تامین اجتماعی گفت

کسب بالا ترین میزان رضایتمندی توسط مراکز درمان تامین اجتماعی گیلان 10 خرداد 1401
درنظرسنجی انجام شده از طریق سامانه الکترونیکی CRM؛

کسب بالا ترین میزان رضایتمندی توسط مراکز درمان تامین اجتماعی گیلان

صفیر گیلان؛مدیر درمان تامین اجتماعی استان گفت:مراکزدرمان تامین اجتماعی گیلان بالاترین میزان رضایتمندی در شاخص های خدمات درمانی در سطح تامین اجتماعی کشور را کسب کرد.