دکتر حسین ابراهیمی، بازنشستگان، بیمه Archives - صفیر گیلان
توجه به مسائل و رضایتمندی بازنشستگان و بیمه شدگان مهمترین اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است 24 تیر 1402
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان

توجه به مسائل و رضایتمندی بازنشستگان و بیمه شدگان مهمترین اولویت مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان است

دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به مناسبت هفته تامین اجتماعی با اعضا کانون بازنشستگان استان دیدار و پیرامون مسائل مربوط به درمان بیمه شدگان و بازنشستگان گفتگو نمود