دکتر حیدرعلی بالو،اعتمادی فر ،مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور رشت، Archives - صفیر گیلان
سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور رشت منصوب شد 07 آبان 1401
طی حکمی از سوی دکتر حیدرعلی بالو

سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر حیدرعلی بالو- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رقیه اعتمادی‌فر به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی و درمانی هفده شهریور رشت منصوب شد.