دکتر زهرابی، تامین اجتماعی،رئیس جدید درمانگاه تامین اجتماعی فومن،شاهین علیزاده، Archives - صفیر گیلان
دکتر زهرابی به عنوان رئیس جدید درمانگاه تامین اجتماعی فومن معارفه شد 13 آذر 1400
با حضور مهندس شاهین علیزاده

دکتر زهرابی به عنوان رئیس جدید درمانگاه تامین اجتماعی فومن معارفه شد

علیزاده با اشاره به برنامه ریزی جهت ارتقای خدمات ارائه شده به مردم، اظهار داشت: با افزایش فضای فعالیت درمانگاه، خدمات تخصصی تامین اجتماعی به زودی در دسترس مردم شهرستان قرار خواهد گرفت.