دکتر زهرابی سرپرست معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ، نظارت ، مدیریت درمان ، تامین اجتماعی آستارا ، خدمت خسارت ،بیمه شدگان Archives - صفیر گیلان
بروزرسانی مطالبات جهت افزایش رضایتمندی مردم در اولویت است 10 دی 1402
سرپرست معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان:

بروزرسانی مطالبات جهت افزایش رضایتمندی مردم در اولویت است

صفیر گیلان/دکتر زهرابی سرپرست معاونت خرید راهبردی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به اتفاق رئیس ادارات نظارت و بازرسی و رسیدگی به صورتحسابهای مدیریت درمان با حضور در شعبه و دفتر کارگزاری تامین اجتماعی آستارا با رؤسا و کارشناسان این مراکز دیدار و راهکارهای تسریع خدمت رسانی و رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه شدگان را مورد بررسی قرار دادند.