دکتر سیدابوذر فخرموسوی-مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت-علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دکتر سیدابوذر فخرموسوی سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت شد 16 فروردین 1400
طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری

دکتر سیدابوذر فخرموسوی سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت شد

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیدابوذر فخرموسوی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی و درمانی حشمت رشت منصوب شد.