دکتر سیدعلی حزنی،دکتر محمدتقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،،روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد 16 خرداد 1402
طی ابلاغی،

سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیدعلی حزنی به‌عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.