دکتر سید حمید جمال الدینی،دانشگاه علوم پزشکی،وزیر بهداشت،معاون امور مجلس ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی Archives - صفیر گیلان
افتتاح بخش ام آر آی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 17 خرداد 1403
با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،

افتتاح بخش ام آر آی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

صفیر گیلان/بخش ام آر آی مرکز آموزشی درمانی رازی رشت با حضور مقامات عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد