دکتر سید میرهاشم موسوی، بیمه تکمیلی،بیمه تکمیلی درمان،آتیه سازان،صفیر گیلان، سازمان تأمین اجتماعی،مستمری بگیران، بیمه عمر ، Archives - صفیر گیلان
ضوابط بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد 05 بهمن 1400
با صدور دستور اداری توسط دکتر سید میرهاشم موسوی

ضوابط بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد

صفیر گیلان؛مبالغ و ضوابط بیمه عمر و تکمیلی درمان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در قرارداد جدید تشریح گردید .