دکتر شفیعی،شورای شهر رشت ،تدوین، بودجه سال آینده ،شهرداری رشت، رویکرد انبساطی Archives - صفیر گیلان
تدوین بودجه سال آینده شهرداری رشت با رویکرد انبساطی 17 دی 1402
دکتر شفیعی ،

تدوین بودجه سال آینده شهرداری رشت با رویکرد انبساطی

جلسه رییس کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با موضوع تبادل نظر در تهیه و تنظیم لایحه بودجه در معاونت برنامه ریزی شهرداری رشت برگزار گردید.