دکتر عابدی ،معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت ، دکتر مشایخی ،مسازمان بیمه سلامت ایران ،سلامت Archives - صفیر گیلان
پیشگیری نخستین در سلامت آینده افراد موثر است 16 تیر 1403
معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد:

پیشگیری نخستین در سلامت آینده افراد موثر است

صفیر گیلان/دکتر عابدی معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت در نشستی که با حضور دکتر مشایخی مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران و مدیرکل معاونین و روسای ستادی اداره کل بیمه سلامت برگزار شد گفت : رویکرد پیشگیرانه یکی از رویکردهایی است که سازمانهای بیمه گر پایه باید با برنامه ریزی مدون و طولانی مدت دنبال کنند