دکتر عاطف راد،جلسه شورای اداری، سازمان بیمه سلامت ، بیمه شدگان Archives - صفیر گیلان
طرح های بزرگ سازمان بیمه سلامت در جهت رضایتمندی بیمه شدگان است 30 خرداد 1403
دکتر عاطف راد در جلسه شورای اداری؛

طرح های بزرگ سازمان بیمه سلامت در جهت رضایتمندی بیمه شدگان است

صفیر گیلان/مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، طرح های بزرگ سازمان بیمه سلامت را در جهت رضایتمندی بیمه شدگان عنوان کرد.