دکتر عاطف راد ،مدیر کل بیمه سلامت گیلان،تمدید اعتباربیمه شدگان، صندوق کارکنان دولت،بیمه،دولت Archives - صفیر گیلان
تمدید اعتباربیمه شدگان صندوق کارکنان دولت بصورت غیرحضوری انجام می گیرد 21 آذر 1402
مدیر کل بیمه سلامت خبرداد،

تمدید اعتباربیمه شدگان صندوق کارکنان دولت بصورت غیرحضوری انجام می گیرد

تمدید اعتباربیمه بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت وافراد تحت تکفل آنان در چارچوب ضوابط بیمه ای ،بصورت سیستمی وبا ارسال لیست ماهیانه بیمه شدگان توسط دستگاه اجرائی بصورت خودکار وبدون نیاز به مراجعه حضوری چهار ماه تمدید می گردد.