دکتر عباسی استاندار گیلان، دکتر ابرهیمی مدیردرمان استان ،تامین اجتماعی گیلان،  بیمارستان ۶۴ تختخوابی کومله لنگرود،استاندار گیلان، Archives - صفیر گیلان
پی گیری استاندار گیلان برای تسریع در ساخت بیمارستان کومله لنگرود 05 بهمن 1400
در دیدار با دکتر ابرهیمی مدیردرمان استان  

پی گیری استاندار گیلان برای تسریع در ساخت بیمارستان کومله لنگرود

صفیر گیلان؛دکتر عباسی استاندار گیلان در دیدار با دکتر ابراهیمی مدیردرمان استان همزمان با دکتر فولادی مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی به طور تلفنی برای تسریع در ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی کومله لنگرود گفت وگو نمود.