دکتر فرهاد باقرپور، مسکن، مسکن شهری بنیاد مسکن ،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان Archives - صفیر گیلان
بازدید از پروژه های در حال احداث مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 23 دی 1400
طرح اقدام ملی مسکن  تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد

بازدید از پروژه های در حال احداث مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

صفیر گیلان؛در ادامه معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طرح اقدام ملی مسکن را تدبیری مناسب برای ایجاد تعادل نسبی در اقتصاد دانسته و گفت: باید تلاش شود عملیات مربوط به مسکن و طرح‌های ملی مسکن به سمتی برود که بخش تشریفاتی مسکن از بین برود و شاهد نقطه تعادل در اقتصاد کلان باشیم تا مسکن نیز جایگاه خود را پیدا کند.