دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد،بانک مرکزی، خط قرمز،دولت های یازدهم،صندوق توسعه ملی Archives - صفیر گیلان
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است 18 خرداد 1400
وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت:

استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه سال گذشته سال بسیار سختی برای اقتصاد کشور بود، افزود: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.