دکتر فرید نجفی،دانشگاه گیلان،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان Archives - صفیر گیلان
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان راه اندازی شد 24 مهر 1402
رئیس دانشگاه گیلان خبر داد؛

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه گیلان راه اندازی شد

دکتر فرید نجفی رئیس دانشگاه گیلان گفت: دانشکده مدیریت و اقتصاد از به صورت دانشکده ای مستقل فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را ادامه می دهد که تا پیش از این گروه های مدیریت و اقتصاد و حسابداری در قالب گروه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت مشغول بودند.