دکتر محمدباقر نوبخت Archives - صفیر گیلان
پیگیری استاندار گیلان برای جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان برنج‌کار 18 شهریور 1399

پیگیری استاندار گیلان برای جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان برنج‌کار

موضوع جبران خسارت‌های وارده به کشاورزان برنج‌کار ناشی از بارش های مداوم و مستمر باران طی سال زراعی جاری را پیگیری کرد.