دکتر محمدتقی آشوبی،جمعیت،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
دیدار دکتر آشوبی با«خانواده باشکوه» تالشی 22 خرداد 1402
در جریان حضور درروستای پایین طولارود تالش،

دیدار دکتر آشوبی با«خانواده باشکوه» تالشی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جریان حضور در شهرستان تالش با یک خانواده باشکوه و پر جمعیت این شهرستان دیدار کرد.