دکتر محمدتقی آشوبی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،پرستار،بهورز Archives - صفیر گیلان
آزمون استخدامی ورود ۳۶۷ نفر به دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ ۱۳۶ بهورز نیز جذب می‌شوند 29 مهر 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:

آزمون استخدامی ورود ۳۶۷ نفر به دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ ۱۳۶ بهورز نیز جذب می‌شوند

آزمون استخدامی ورود ۳۶۷ نفر به دانشگاه علوم پزشکی گیلان/ ۱۳۶ بهورز نیز جذب می‌شوند