دکتر محمدتقی آشوبی،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان،بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن Archives - صفیر گیلان
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن 11 اسفند 1401
ساخت واحد تصویر برداری،

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن از تریاژ، محل در حال ساخت واحد تصویربرداری بازدید کرد